health news

มลพิษทางอากาศที่เกิดจากอุตสาหกรรม

งานของเราก่อให้เกิดคำถามมากมายและตอนนี้เราต้องตั้งคำถามเกี่ยวกับการตอบคำถามเหล่านี้ แต่ผลเบื้องต้นสนับสนุนสมมติฐาน toxin ซึ่งเรียกว่าสารเคมีในสิ่งแวดล้อมเช่นมลพิษทางอากาศที่เกิดจากอุตสาหกรรม การเผาไหม้และการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และควันบุหรี่อาจทำให้ผิวเสียหายและทำให้ IgE เพิ่มขึ้นทฤษฎีนี้ชี้ให้เห็นว่าการเพิ่มขึ้นของ IgE

แพทย์ เตือน เขย่าให้ทารกหยุดร้องไห้ อันตรายถึงชีวิต

รู้หรือไม่ว่า Shaken baby syndrome หรือกลุ่มอาการทารกถูกเขย่า มีเด็กทารกตายจากสาเหตุดังกล่าวมีถึง 1 ใน 3 และอีกร้อยละ 30-40 ที่ไม่สามารถรักษาหายเป็นปกติ โดยสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี (โรงพยาบาลเด็ก) กรมการแพทย์ มีเด็กที่เข้ารับการรักษาจากอาการทางสมองโดนเขย่ากระทบกระเทือนถึงสมองถึง 10-15 คนต่อปี Shaken baby syndrome หรือกลุ่มอาการทารกถูกเขย่า ทำให้ได้รับบาดเจ็บ