ป้องกันกลุ่มต่อต้านไซเบอร์โจมตี

ประธานาธิบดีฝรั่งเศสเอ็มมานูเอลมาครอนได้เสนอชุดของการปฏิรูปเพื่อให้แน่ใจว่าอนาคตของสหภาพยุโรป ในส่วนความคิดเห็นที่ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ทั่วยุโรปที่เขาเรียกร้องให้มีการสร้างหน่วยงานเพื่อป้องกันกลุ่มต่อต้านไซเบอร์โจมตี ก่อนการเลือกตั้งในเดือนพฤษภาคมของยุโรปเขาสนับสนุนให้มีการห้ามมิให้ชาวต่างชาติให้เงินสนับสนุนพรรคการเมืองในยุโรป

และเขาแนะนำว่าคนอังกฤษไม่ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องก่อนลงคะแนนเพื่อออกจากสหภาพยุโรป นายแม็ครอนได้กำหนดข้อเสนอสำหรับ “ยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาในยุโรป” ในจดหมายเปิดผนึกถึงโดยตรงถึง “พลเมืองของยุโรป” ซึ่งตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ในประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปทั้ง 28 ประเทศ ในจดหมายของเขานายแมครอนกล่าวว่าสหภาพยุโรปในฐานะสถาบันที่ต้องการการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่หากเป็นการหยุดรัฐสมาชิก “ถอยกลับไปสู่ลัทธิชาตินิยม” ซึ่งเป็นการอ้างถึง Brexit โดยตรง