ปราสาทหินของเมืองที่อ่อนน้อมถ่อมตน

ปราสาทหินเมืองหมายถึงปราสาทหินของเมืองที่อ่อนน้อมถ่อมตนและเป็นเมืองที่มีความสำคัญมากที่สุดในประเทศไทยในด้านขนาดความซับซ้อนของสถาปัตยกรรมและคุณภาพของการบูรณะ มันถูกสร้างขึ้นในช่วงปลายปี 10 ปีบริบูรณ์และต้น 11 THศตวรรษภายใต้พระเจ้าชัยวรมัน V พร้อมเทพบูชาเป็นพระอิศวรและพระนารายณ์

นอกจากนี้ยังมีภูเขาไฟที่ใช้งานอยู่วนอุทยานเขาเขียวระนองเป็นอีกสถานที่พักผ่อนที่ได้รับความนิยมและเป็นที่นิยมอย่างมาก นักท่องเที่ยวสามารถขับรถขึ้นไปถึงยอดเขาสูง 265 เมตรหรือเดินขึ้นบันได 297 ก้าวไปยังจุดชมวิวซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่น่าประทับใจพระสุภาพธารพิบูพตั้งอยู่และมีรอยพระพุทธบาทที่เรียกว่า Prang Ku